Miłość

Przyjemność

Przyjemność to podstawowa wartość hedonistyczna o charakterze pozytywnym, będąca doświadczeniem zmysłowym o charakterze indywidualnym; przeciwieństwo nieprzyjemności Odczuwanie przyjemności przypisuje się zarówno ludziom, jak i zwierzętom Zdaniem Maxa Schelera źródłami przyjemności mogą być: rzeczy(np. pokarm) funkcje (rozumiane jako intencjonalne działanie, np. zabawa) stany zmysłowe Według Sokratesa przyjemność jako taka jest neutralna …