Miłość

Pokwitanie

Pokwitanie, dojrzewanie płciowe to okres procesu dojrzewania u człowieka, trwający ok. 4–5 lat, w którym następuje rozwój drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych. Zachodzi przeciętnie w 12–16. roku życia, przy czym u dziewcząt nieco wcześniej niż u chłopców. Nie ma jednak określonego wieku dla pokwitania. Średnio zaczyna się w wieku 12-16 …