Miłość

Potrzeba seksualna

Potrzeba seksualna to właściwość ludzkiego organizmu polegająca na okresowym powstawaniu specyficznego napięcia psychofizycznego, możliwego do zredukowania poprzez podjęcie czynności dających satysfakcję seksualną. Jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Rozwój potrzeby seksualnej. W trakcie rozwoju potrzeby seksualnej bardzo istotne są następujące procesy. proces konkretyzacji – polegający na tym, że w miarę …