Psyche

Instynkt

Instynkt to dyspozycja biopsychiczna, która powoduje, że osobnik w nią wyposażony zachowuje się w określony sposób, a także „wrodzona zdolność wykonywania pewnych czynności stereotypowych, niewyuczonych, mniej lub bardziej skomplikowanych swoistych dla danego gatunku istotnych dla jego przetrwania”. Pojęcie to w nauce o zachowaniu jest różnie definiowane, a w języku potocznym …