Psyche

Halucynacje

Halucynacje – omamy to spostrzeżenia zmysłowe pojawiające się bez wystąpienia zewnętrznego bodźca i niebędące zarazem zniekształceniem istniejących bodźców zewnętrznych. Halucynacje dzielą się na: słuchowe, wzrokowe, węchowe, smakowe oraz somatyczne. Omamy zalicza się do tak zwanych objawów pozytywnych, gdyż stanowią wyraźne odchylenie od normalnych procesów poznawczych, w przeciwieństwie do objawów negatywnych, …